ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Aydınlı İAYOSB 9.Sokak No: 6 adresinde bulunan LİSANS KIRTASİYE OFİS GEREÇLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. (“LİSANS”) ile üye (“Üye”) arasında, Üye’nin Colorbox Platform’undan sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.

LİSANS ve Üye tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Platform: LİSANS’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.colorbox.com.tr ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ve mobil uygulamayı ifade eder.

İyzico: LİSANS tarafından Üye’ye ödeme kolaylığı sağlayan bir yöntem olarak Platform aracılığıyla sunulan programı ifade eder.

Ödeme Yöntemleri: Üye adına kayıtlı kredi kartı, banka kartı (debit kart), veya LİSANS tarafından uygun bulunan diğer ödeme yöntemlerini ifade eder.

Hizmetler: Üye’nin ve Ziyaretçi’nin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla LİSANS tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Üye: LİSANS ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Platform’a üye olan ve Satıcı tarafından Platform üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Ziyaretçi: Platform’u üye olmadan kullanan ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Gizlilik ve Çerez Politikası: Platform’un fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üye’nin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üye’nin Platform ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler https://www.colorbox.com.tr/cerez_politikası/   erişilebilecek olan metni ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”): Üye’nin Platform üzerinden ilettiği kişisel verilerin, LİSANS tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere LİSANS tarafından kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini düzenleyen ve Platform üzerinden https://www.colorbox.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/  erişilebilecek olan metni ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI VE AMACI
3.1. LİSANS, Platform’u işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca aracı hizmet sağlayıcı, satıcı ve sağlayıcıdır.
Sözleşme uyarınca Üye, Platform’a üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda LİSANS tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.
 
3.2. İşbu Sözleşme, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulları belirler ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini tespit eder. Platformun kullanılması Üye/Ziyaretçi tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi colorbox.com.tr alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama colorbox.com.tr servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir.

3.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e ve Ürünlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.
 
4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Sözleşme’yi onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun LİSANS tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen ve LİSANS tarafından dilediği zaman tek taraflı olarak kaldırılabilecek/değiştirilebilecek hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2.
Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının LİSANS’dan talepte bulunması halinde LİSANS, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için LİSANS’a ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.3.
Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak LİSANS’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4.
Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5.
LİSANS, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6.
Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler'den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletilebilecektir.

4.7.
Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.8. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

-Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

-Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

-Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

-Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

-Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;

-Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

-Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, LİSANS’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları kullanılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yöntemlerle Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

LİSANS; yukarıda yazılanlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı kullanımı tespit etmesi veya LİSANS nezdinde yeterli şüphe oluşması durumunda Üyelerden/Ziyaretçilerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma ve Üye’nin üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir.

4.9. Üye’nin Platform’u Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde LİSANS Üye’nin Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda LİSANS, yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platform’da yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran LİSANS’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri LİSANS’a maddi ve/veya Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.11. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; LİSANS’ın bu aykırı kullanımlardan doğan zararları ile ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Üye, İyzico yu hatalı ve amacına aykırı şekilde kullanılması ve/veya kendisinin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi sebebiyle LİSANS’ın uğrayacağı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) tazmin edecek olup bu kapsamda hangi koşul altında olursa olsun LİSANS ileride herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu altında kalırsa, hatalı ve amacına aykırı şekilde kullanım sebebiyle Üye’ye rücu etme hakkını haiz olacaktır.
 
4.12. LİSANS, colorbox.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesi ile diğer Platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. LİSANS, kullanıcıların, ziyaretçilerin ve üyelerin, colorbox.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesinden ya da Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar/Üyeler/Ziyaretçiler tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının/Üyenin/Ziyaretçinin sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. LİSANS, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai şarta ilişkin tazminatlar da dahil olmak üzere, colorbox.com.tr’nin ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 
4.13. Platformda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece LİSANS’a veya LİSANS’ın yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.
 
4.14. LİSANS teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman Platformda yer alan ve ilan edilen fiyatları, ürün bilgilerini, ürün içeriklerini güncelleyebilir, değiştirebilir veya ilanı tamamen yayından kaldırabilir.
 
5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
5.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. LİSANS, Üye’nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir

6. GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ve ŞARTLAR
6.1. LİSANS, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. LİSANS, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri https://www.www.colorbox.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde yer alan Politika’ya https://www.colorbox.com.tr/aydinlatma-metni linkinde yer alan ve Müşteri Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Politika’mızı ve Müşteri Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz ve kvk-basvuru@www.colorbox.com.tr elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
6.2. LİSANS söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve değiştirilmesi talep edilen e-posta adresi farklı bir üyelik hesabında kullanılmıyor ise e-posta adresini değiştirme, bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 
6.3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Üye’ye veya ziyaretçiye ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileri; sipariş almak, Ürün/Hizmet’i sunmak, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- Ürün/Hizmet hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Üye’lere ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Üye ile Lisans arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Lisans tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Lisans ve/veya Lisans iştirakleri tarafından işlenebilir.
 
6.4. Üye’ye, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün/Hizmet'e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Üye’nin7Ziyaretçi’nin ticari elektronik izni olması halinde, Lisans tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.
 
6.5. Üye veya ziyaretçiler tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Lisans tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Üye’ye veya Ziyaretçi’ye ait cihazlardan girildiğinden Üye/Ziyaretçi tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Üye/Ziyaretçi’ye aittir.
 
6.6. Üye/Ziyaretçi, Sözleşme kapsamında sağladığı verilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinde gerekli güncellemeleri yapacağını taahhüt eder.
 
6.7. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Lisans’ın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Lisans’a aittir.

6.8. Lisans Kırtasiye, Üye’nin ticari elektronik iletilere onay vermesi halinde, Platform’da kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle, mal ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla Üye’ye ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Üye, Platform’da kayıtlı olan elektronik posta adresini ve telefon numarasını doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür.

6.9. Üye, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay vermeme ya da onayını geri alma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca sayılan yöntemlerle onayını geri alabileceği gibi Lisans Kıtasiye, Üye’nin bu hakkının kullanılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla ayrıca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihlerini Platform vasıtasıyla değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
7.1. “LİSANS” markası ve logosu, “LİSANS” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak LİSANS tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye veya Ziyaretçi, LİSANS’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda LİSANS’ın öncesinde verilmiş yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin veya Ziyaretçi’nin, üçüncü kişilerin veya LİSANS’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye veya Ziyaretçi, LİSANS’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 
8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
LİSANS, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan her türlü hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.
Sözleşme'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
Yürürlükte mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olacak çerçevede uygulanacağı Taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

Sözleşme'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez. Üyeler ve Ziyaretçiler www.colorbox.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, LİSANS tarafından güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar

9. MÜCBİR SEBEP
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya LİSANS’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") LİSANS’ın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, LİSANS ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 
10. MUHTELİF HÜKÜMLER
10.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda LİSANS’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile LİSANS’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim; LİSANS, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye, https://www.www.colorbox.com.tr/hesabim bağlantısından dilediği zaman bilgilerini güncelleyebilecektir.

10.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, LİSANS’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 
10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.